Starfsemin

 
Verkefni TMF eru mörg og hafa farið vaxandi á undanförnum árum í takt við aukna tölvunotkun almennt.
Þjónustuna má flokka í fjóra megin þætti:

  1. Ráðgjöf sem felur í sér mat á þörf fyrir tölvubúnað, val á búnaði, prófun og leiðsögn í notkun búnaðar. Ráðgjöfin er einstaklingsmiðuð og unnin í samvinnu við aðila úr nánasta umhverfi skjólstæðings.
  2. Fræðsla til hópa s.s. kennara, iðjuþjálfa, þroskaþjálfa, foreldra og fatlaða einstaklinga þar sem fram fer kynning á lausnum sem nýst getur tilteknum hópi. Sífellt fleiri telja það eðlilegan þátt í starfsemi sinni að leita reglulega til TMF.
  3. Námskeið og upplýsingamiðlun. TMF leitast við að fylgjast vel með nýjungum í tækni, notkun og aðferðum. Haldin eru námskeið reglulega þar sem upplýsingum er miðlað, leiðbeint og hvatt til notkunar með það að leiðarljósi að búnaður komi að sem bestum notum. Fræðslufundir og námskeið eru vaxandi þáttur í starfsemi TMF.
  4. Tengslahlutverk, samþætting. Tölvuvæðing og tölvunotkun hefur stóraukist á undanförnum árum. Samráð og upplýsingastreymi milli aðila verður því sífellt mikilvægara. TMF leggur áherslu á að aðilar sem tengjast einstökum málum vinni saman að settu marki og að samræming sé milli aðgerða.  Hvatning og leiðsögn varðandi það hvernig búnaður og forrit nýtist einstaklingi sem best þarf að vera stöðugt vakandi ferli.